CTS Slovakia, s.r.o.
 

Charakteristika sklolaminátových síl

 Prečítajte si o našich silách aj na stránke http://hlinikoveradiatory.sk

Teleso zásobníka ( sila )

 je vyrobené z nenasýtenej polyesterovej živice, zosilnenej sklenenými vláknami (sklolaminát), nosná konštrukcia je z pozinkovaných oceľových  prvkov. Jednotlivé časti sila sú navrhnuté tak, aby boli schopné odolať najvyššiemu dovolenému tlaku.

Silá

 sú určené na krátkodobé (prechodné) skladovanie sypkých alebo granulových kŕmnych zmesí, štandardne do mernej hmotnosti 600 kg/m3, s možnosťou pre iné materiály a vyššie merné hmotnosti.

Plnenie zásobníkov

 sa vykonáva pneumaticky z cestných prepravníkov, vyprázdňovanie samospádom do násypiek, naväzujúcich dopravníkov alebo vozíkov.
 
 

Certifikát a ISO.


Berlínsky certifikát Z-10.2-143Certifikát udelený Berlínskou inštitúciou pre poľnohospodársku techniku no Z-10.2-143

Certifikát  kvality UNI EN ISO 9001/2000 Cert. No. SQ 1218-IT dal 1996.

ISO 9001